RECREAKULT

SORKUNTZA ZIRKULARRA ETA IRAUNKORRA KULTURA-SEKTOREAN
Jarrai gaitzazu

Search

RECREAKULT nazioan, Europan eta nazioartean eskuragarri dauden baliabideak eta tresnak partekatzeko informazio eta topagune bat ere bada.

Eredu zirkularrerako trantsizioa ulertzen, onesten eta integratzen laguntzea erakunde, proiektu eta ekoizpen artistiko-kulturalen jarduera-arlo guztietan.

ERREMINTAK

ESKULIBURUAK ETA GIDAK

Materialak eta gidak, erakunde baten barruan kultura-balioaren kateko hainbat jardun-eremutara eta fasetara bideratutako estrategiei, neurriei edo ekintzei buruzko informazioarekin.
  • All
  • Antzerkia*
  • Arte eszenikoak*
  • Eskuliburuak eta gidak

CHECK LIST - EGIAZTAPEN-ZERRENDAK

Lanerako, kontrolerako, egiaztapenerako eta ebaluaziorako tresna gisa, modu ordenatuan, proposatutako zereginak edo ekintzak betetzen direla behatzen laguntzen duena.

KARBONO-AZTARNA KALKULATZEKO MAKINAK

Ingurumen-inpaktua ebaluatzeko lan-tresna gisa.

INGURUMEN-ZIGILUAK

Ziurtapen-tresna gisa, produktuaren edo zerbitzuaren ingurumen-ekintzak eta -konpromisoa ebaluatzeko.

ERREFERENTZIAZKO TXOSTENAK, AZTERLANAK ETA ERAKUNDEAK

Hainbat ekintza edo neurri jasangarrirekin lotutako datuak edo proposamenak ematen dituzten erreferentziazko txosten, azterlan edo erakundeei buruzko kontsulta-tresna gisa, naziokoa, Europakoa edo nazioartekoa.

BALIABIDEAK

KULTURA ETA EKONOMIA ZIRKULARRA

Kultura-balioaren kateko hainbat jardun-eremutara eta fasetara bideratutako estrategiei, neurriei edo ekintzei buruzko informazioa duten materialak.

KULTURA ETA GARAPEN IRAUNKORRA

Empty section. Edit page to add content here.

JARDUNBIDE EGOKIAK

AZTERKETA-KASUAK ETA ADIBIDE INSPIRATZAILEAK, ORO HAR

Empty section. Edit page to add content here.

KUDEAKETAREN ARLOAN

Empty section. Edit page to add content here.

ENERGIAREN ETA ENERGIA-ERAGINKORTASUNAREN ESPARRUAN

Empty section. Edit page to add content here.

MATERIALEN ETA BALIABIDEEN OPTIMIZAZIOAREN ARLOAN

Empty section. Edit page to add content here.

ERAIKIN ETA EGOITZEN EREMUAN

Empty section. Edit page to add content here.

LANKIDETZEN/ALIANTZEN EREMUAN

Empty section. Edit page to add content here.